Wie is SOEH?

De Stichting SOEH is opgericht vanuit een initiatief van Lionsclub Harderwijk en Rotaryclub Harderwijk, en wordt mede ondersteund door Lionsclub Harderwijk-Irminloo.
Het doel van de stichting is het steunen van ondernemers die financieel getroffen zijn door de Coronacrisis, in de gemeenten Harderwijk en Ermelo.

De stichting wil deze ondersteuning bieden middels donaties vanuit de lokale bevolking, bedrijven, instellingen en serviceclubs van beide gemeenten.
Het stichtingsbestuur wordt gevormd door: Hugo Beijer (voorzitter), Eef Wemes (secretaris) en Gerard van Maanen (penningmeester).
De aanvragen worden beoordeeld door een externe onafhankelijke commissie van drie personen, niet zijnde het stichtingsbestuur.

Lionsclub Harderwijk is een inspirerende club van enthousiaste mannen en maakt deel uit van een wereldwijde organisatie van Lionsclubs. Lions helpen veel en op veel manieren. Het is een van de doelstellingen van de Lions organisatie: We Serve.

De Lionsclub Harderwijk organiseert acties en evenementen, soms om fondsen te werven voor goede doelen, soms door zelf de handen uit de mouwen te steken en als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Wij zijn een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert en tegelijk stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen worden uitgewisseld. Ook op deze manier draagt de vereniging bij aan de We Serve gedachte en aan de ontwikkeling en ontplooiing van haar leden. De kennis, problemen, persoonlijke ervaringen en meningen van iemand uit een andere discipline bieden elke Lion wel iets.

Rotary is ‘s werelds oudste organisatie van serviceclubs. Rotary Harderwijk maakt daar deel van uit. De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in de lijfspreuk: “Service above Self”. Bij Rotary betekent dit dat je bereid bent iets van jezelf te geven, dat je dienstbaar wilt zijn aan de samenleving en dit in de praktijk ook zichtbaar wilt maken. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingsprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van je (vak)kennis en ervaring. Rotary is niet religieus of politiek geëngageerd, maar biedt diensten aan anderen, bevordert integriteit en begrip voor elkaar in de wereld, bevordert goodwill en vrede door de samenwerking van zakelijke en maatschappelijke leiders. Rotary reikt veel verder dan een lokale club, want elke Rotarian is welkom in iedere Rotaryclub waar dan ook ter wereld.