Ondernemer in problemen?

Bent u als ondernemer financieel getroffen door de Coronacrisis en voldoet u aan de gestelde criteria? Dan komt u wellicht in aanmerking voor financiële steun van het steunfonds. U kunt een verkort contactformulier invullen en deze zenden aan: info@soeh.nl. Wij zullen u dan een uitgebreid aanvraagformulier doen toekomen.

Vraag om hulp!

Kom ik in aanmerking?

Ondernemers die in aanmerking komen voor een gift uit het fonds moeten een goede motivatie overleggen en voldoen aan de volgende criteria:

  • De aanvrager moet ingeschreven staan bij de KVK en moet woonachtig zijn / drijft zijn of haar onderneming in de gemeente Harderwijk of Ermelo.
  • De SBI code is (in eerste aanleg) mede bepalend om te bepalen of de ondernemer/onderneming in aanmerking kan komen voor een gift.
Vraag om hulp!